Tanken om å starte lokalavdeling i Trøndelag ble født på Hersjøen treffet i 2004.

I forkant av det treffet hadde en del av oss en kan kalle den harde kjerne begynt å få kontakt, noen kjente hverandre fra før, mens andre ble kjent på Hersjøen.

I allefall så begynte snøballen å rulle styggfort, før treffet var omme så satt vi med seriøse planer for lokalavd, og enda verre, årstreff 2005 i fanget.
Vi fikk til et uformelt møte på Svartbekken i august 2004, vi hadde ringt rundt til folk vi visste var medlemmer og det ble bra frammøte!

Et ble dannet et styre der, og dato for offisielt stiftelsesmøte ble fastsatt. Skriftlig invitasjon til samtlige medlemmer i Trøndelag ble sendt ut, vi var veldig spent hvor mange som ville dukke opp, det kom ca 40 personer så vi var stor fornøyd!

Vi fikk en pangstart, med treffplanlegging for Oppdals treffet og det hele, og oppslutningen fra folket var meget bra. Treffet på Oppdal gikk etter planen, og vi kjørte på med høst tur til Namsos høsten 2005.
Denne turen hadde også meget bra oppslutning, og det ble en flott tur.

Vårtreff 2006 ble det på Oppdal, nok et trivelig treff i lag med Romsdal avd, med besøk både fra Oslo avd. og Rogaland.

Vi har satset mye på å være en aktiv avdeling der medlemmene skal trives og ha noe igjen for å være med. Flere av møtene har vært tema kvelder, eller museums besøk, og mer kommer.

Vel dette er i grove trekk den foreløpige historien, måtte den bli mye lengre!

Med Vennlig hilsen Stein Hagesveen

profilbilde

Svenn Oskar Vanderås

Opeltreff 2019 Torpomoen

Opeltreff 2019 Torpomoen

Vanja og Renate har delt flotte bilder med oss fra treffet.

Les mer
Opeltreff 2017 Hove

Opeltreff 2017 Hove

Mitt navn er Aslak Skripeland, jeg er leder i Sørlandsavdelingen, som vi selv kaller Sørlandsregisteret. Grunnet min maritime bakgrunn og frykten for å bli kalt «treffgeneral», ga jeg meg selv tittelen «treffadmiral». Tiden vil vise om det er admiraler eller generaler som arrangerer de beste biltreffene....

Les mer
Opeltreff 2018 Savalen

Opeltreff 2018 Savalen

Kjem en fra Tynset trives en overalt sier Solan Gundersen i Aukrust sin verden, å og sånn er det med oss Opel folk også!

Les mer
Opeltreff 2016 Torpomoen

Opeltreff 2016 Torpomoen

Ja, så er treff 2016 på Torpomoen over og vi kan se tilbake på et treff som vi tror alle ble godt fornøyde med.

Les mer
Opeltreff 2015 Torpomoen

Opeltreff 2015 Torpomoen

No er det knappe 3 månadar att til årets høgdepunkt for oss Opel-entusiastar. Vi håpar att alle har sett av dato for å stille på årets treff.

Les mer