Opel-registeret ble stiftet 4/5-1983 og har bl.a. som formål å stimulere til restaurering og bevaring av Opel-modeller av teknisk/ historisk interesse, uten dermed å binde seg til spesielle årganger. Videre vil vi samle tekniske data og opplysninger om disse kjøretøyene, arbeide for økt kunnskap og interesse for Opel.

Vi har ca. 1250 medlemmer fra hele landet, med biler fra begynnelsen av 1900 tallet og frem til våre dager. Medlemstallet øker stadig, og jo flere vi er, desto mer kan vi utrette. Klubben er godkjent av Opel Norge som støtter vårt arbeid.

§ Formålsparagraf
Stimulere til oppspore, restaurere og bevare Opel-modeller av teknisk/ historisk interesse, uten dermed å binde seg til spesielle årganger. Å sikre historiske og tekniske data om Opel, samt registrere hvor slike kan være tilgjengelig. Å arbeide for økt interesse for og kunnskap om Opel og gjenstander som knytter seg til Opel.

 

Medlemsfordeler

Litteratur
Klubben har instruksjonsbøker, dele-kataloger og reparasjonshåndbøker til de fleste Opel-modeller fra 1931 og oppover, som lånes ut eller selges (kopi) til medlemmene. Vi tar også vare på salgsbrosjyrer og annen aktuell litteratur om Opel.

Intranett for medlemmer (Gnist)
Alle medlemmer har tilgang til Gnist, og her finner du blant annet medlemsbladene og digitalt kjøretøyregister.

Medlemsmøter
Det avholdes regelmessig medlemsmøter med spesielle temaer, lysbilder osv.

Deler
En viktig oppgave for klubben er å hjelpe medlemmene med deler, dels ved formidling, dels gjennom bekjentskaper.

Teknisk informasjon
Blant våre medlemmer finnes eksperter som kan hjelpe andre medlemmer med råd og veiledning i tekniske spørsmål.

Medlemsblad
Vårt medlemsblad ”Opel- registeret Informerer” utkommer 6 ganger årlig med nyttig og interessant stoff om hobbyen, og er det viktigste bindeledd mellom medlemmer over hele landet.

Lokalavdelinger
For å aktivisere flere Opel-entusiaster rundt om i landet, har klubbens styre startet arbeid for å hjelpe medlemmer i distriktene med å organisere lokalavdelinger.

Treff
Vi arrangerer hvert år Opel-treff i juni måned. Utenom dette arrangeres mindre lokale sammenkomster rundt om i landet.

Forsikring
LMK-forsikringen som medlemmer med mer enn ett års medlemskap kan tegne gjennom klubben på sitt/sine kjøretøy.

Innhold på opelregisteret.no
Her finner du informasjon om alle klubbens registrerte medlemmer, samt teknisk informasjon om de fleste Opelmodeller.

Hensikten med sidene er å skape et miljø der medlemmer kan utveksle erfaringer seg i mellom. Som medlem får du tilgang til:

Informasjon fra styret

  • Treff- påmelding og informasjon
  • Artikler fra medlemsavisen 
  • Opel-forum hvor du kan diskutere online.
  • Kjøp og salg 
  • Oversikt over butikker som gir medlemsfordeler
  • Lenker til andre relevante sider
  • Tips og råd til din bil
  • Og mye mer…..

 

Kontigent

Medlemskontingenten i OR er p.dd. kr 400, - pr år og gjelder for kalenderåret den blir betalt I.

Medlemskontingenten i OR vil bli sendt ut 15.Januar.  
Fristen for å betale kontigenten er 3 uker, da 6. Februar.
Er ikke kontigenten betalt innen den overnevnte frist vil første purring komme 6. Februar og den andre purring vil komme 1. Mars
Blir ikke ikke kontigenten betalt I løpet av Mars vil man bli deaktivert/ fratatt/ medlemskapet I OR.
Dette vil igjen bety at du ikke lenger få ORI (bladet), forsikringsfordeler og rabattavtaler et medlemskap vil gi.

Dersom du betaler etter 15.09 gjelder kontingenten for både inneværende og påfølgende år.