Nytt fra LMK 4/21

Nytt fra LMK 4/21

22.12.21 13:58 av Jan Warberg

2021- snart et tilbakelagt kapittel. Siste halvdel av 2021 skapte håp om at Corona-pandemien snart var et tilbakelagt og overvunnet problem. Masker og håndsprit ble litt mindre synlig, og vi nærmet oss sakte men sikkert det vi regner for en normalsituasjon igjen.

Les mer
Nytt fra LMK  1/21

Nytt fra LMK 1/21

19.02.21 15:24 av Jan Warberg

Mørke skyer på himmelen for bilismen? 2021 fikk en brå start for alle med interesse for kjøretøy drevet frem av fossilt drivstoff. Norge har sluttet seg til internasjonale avtaler og konvensjoner om dramatiske klimakutt, og bilismen blir således hardt rammet.

Les mer
Nytt fra LMK 10/20.

Nytt fra LMK 10/20.

01.12.20 12:16 av Jan Warberg

Verden går videre. 2020 har tidligere blitt beskrevet som «det tapte året». Til tross for mange avlysninger, er det likevel mye aktiviteter rundt om i landet. Gode rutiner med håndvask/sprit og nødvendig avstand har gjort at mange arrangementer likevel har funnet sted, til tross for situasjonen vi befinner oss i.

Les mer
Opeltreff 2017 Hove

Opeltreff 2017 Hove

07.10.20 15:01 av Aslak Skripeland

Mitt navn er Aslak Skripeland, jeg er leder i Sørlandsavdelingen, som vi selv kaller Sørlandsregisteret. Grunnet min maritime bakgrunn og frykten for å bli kalt «treffgeneral», ga jeg meg selv tittelen «treffadmiral». Tiden vil vise om det er admiraler eller generaler som arrangerer de beste biltreffene....

Les mer

Kategorier