Per Yngve Berg style=

Per Yngve Berg

Medlemsansvarlig Teknisk drift IT
Jan Erik Molde style=

Jan Erik Molde

Redaktør
Jan Warberg style=

Jan Warberg

Medlemsansvarlig Kasserer Teknisk drift IT
Tom style=

Tom

Styreleder
Aslak Skripeland style=

Aslak Skripeland

Nestleder Sekretær
Oddbjørn Skripeland style=

Oddbjørn Skripeland

Kasserer
Even Hagesveen style=

Even Hagesveen

Styremedlem
Krzysztof Krupski style=

Krzysztof Krupski

Styremedlem
Sigve Fredriksen style=

Sigve Fredriksen

Varamedlem
Svein Magne Melsæter style=

Svein Magne Melsæter

Varamedlem
Johan Steen style=

Johan Steen

Varamedlem