Opel-registeret
Postadresse

Postboks 29 Haugenstua
0915 OSLO

Besøksadresse

Postboks 29 Haugenstua
0915 OSLO

Org nr

980 302 164