Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Nytt fra LMK 02/21.

Nytt fra LMK 02/21.

I forrige nyhetsbrev omtalte vi en rekke av de utfordringene bilismen ser ut til å stå overfor i tiden fremover. Det synes å være en bred politisk enighet om at bruken av diesel- og bensinbiler skal kraftig reduseres og på sikt fases helt ut. Dette fremkommer i nye nasjonal transportplan og siste klimamelding.

Les mer
Utsettelse av årstreff 2021

Utsettelse av årstreff 2021

Årstreffet 2021 er utsatt, se artikkel for mer informasjon.

Les mer
Teknisk Info

Teknisk Info

Alle medlemmer har tilgang til teknisk infoblader og service bulletins fra GM på intranett/Gnist. Logg inn for å få tilgang.

Les mer
Medlemsblad

Medlemsblad

Medlemmer har tilgang til alle medlemsblad fra 2004 og frem til i dag inne på Gnist.

Les mer
Nytt fra LMK  1/21

Nytt fra LMK 1/21

Mørke skyer på himmelen for bilismen? 2021 fikk en brå start for alle med interesse for kjøretøy drevet frem av fossilt drivstoff. Norge har sluttet seg til internasjonale avtaler og konvensjoner om dramatiske klimakutt, og bilismen blir således hardt rammet.

Les mer
Opeltreff 2005 Oppdal Halsetløkka

Opeltreff 2005 Oppdal Halsetløkka

Les mer