Utskrift
Kategori: Litt av hvert
Her blir det bilder av Opel motorsykkler


Opel Motoclub 500cc.Norges to eneste Opel motorsykkler. Den til venstre eies
av Tore Andre Hansen og den til høyre med sidevogn eies
av Svenn Oskar Vanderås.


Opel Motorsykkel 1902.Opel motorsykkel.