Qvigstad Service Østensjøveien 59, Oslo, tlf: 22 65 0065, anbefales av Per-Arne Rasmussen. Her får vi god service og topp reparasjon av våre Opler.