" J U L E B O R D" i avd Mjøsa              

Avd Mjøsa hadde trommet sammen til "Julebord" på Peppes Gjøvik

lørdag 9 desember.Det ble på novembermøtet vårt enighet om at vi

skulle ha en enkel avslutning på 2006 sesongen,derfor falt valget på

Peppes.Totalt med store og små var vi 17stk som hadde en trivelig

aften med god mat og drikke samt ikke minst godt humør.En fin aften

med noe utradisjonell"julebordsmat".Det hele startet klokken 18 og de fleste

(som drakk brus) ga seg rundt 20.30,gode og mette.

 

For avd Mjøsa

 

Rune Lilleborg

 

 

Årets  siste møte i avd.Mjøsa   

Onsdag 13 desember avholdt avd Mjøsa året 2006s siste avd møte.

Stedet var som vanlig Topp Autos lokaler i Strandgt på Gjøvik.

De første 20 minutter av møtet så det mørkt ut for fremmøte; kun 3 sjeler

hadde funnet veien frem til møtelokalet.Men så, i løpet av ytterligere noen

minutter strømmet det på og ca klokka 19 talte vi 12 stk, ikke så aller værst

i disse travle førjulstider.

 

Leder gikk igjennom endel saker,refererte kort

fra årsmøtet på Strømmen og det ble snakket en god del bil (les Opel)

utover kvelden.Vi avsluttet klokka 20.45 pga intern avtale med Topp Auto.

Styret i avd Mjøsa ønsker alle våre medlemmer en god jul og et godt nytt

Opel år, hjertelig velkommen på våre arrangement i 2007 til både gamle og nye medlemmer.

 

For styret

 

Rune Lilleborg