Opeltreff 2005 Oppdal Halsetløkka

Opeltreff 2005 Oppdal Halsetløkka

Publisert av Jan Warberg den 17.01.21. Oppdatert 30.08.22.

Det var meget godt fremmøte til Opeltinget lørdagskvelden .

Treffgeneral Odd Arild Svartbekk ønsket velkommen og ga en del generell informasjon om stevnet og løpet på lørdag. Han fortalte at forhåndspåmelding hadde gjort det mulig å lage ferdige konvolutter til alle deltagere.

Bjørn Ragnar Stava takket Trønderavdelingen og treffkomiteen for en prikkfri planlegging og et supert opplegg for stevnet. I et humørfylt innlegg overrakte treffkoordinator Stein Hagesveen John Otto noen saker han hadde glemt på styremøtet på Halsetløkka tidligere på sommeren.

Olav Gjessing åpnet Opeltinget med hele styret - unntatt Oddvar Sæther - på scenen, og oppfordret en fullsatt sal til å komme med saker de ville diskutere. Følgende saker ble tatt ble tatt opp; - Bruk av farger i bladet. Medlemmene ønsker mer bruk av farger i medlemsbladet som for øvrig fikk mye ros. Hvis økonomien setter begrensninger var det ønske om en mer kritisk vurdering av hvor det skal brukes fargetrykk. -

Lokallagenes representasjon i styret ble også tatt opp. En geografisk spredning av styremedlemmene slik at alle lokallag ble representert var et av ønskepunktene. Noen gikk så langt som å ønske en vedtektsendring for å få denne representasjon, mens andre mente at dette var å gå noe for langt. - Bedømming av deltagende biler og antall klasser skapte engasjement på tinget og flere hadde sterke meninger. Styret oppfordret lokallagene til å sende forslag til prosedyrer som styret igjen kan legge frem for årsmøtet til endelig vedtak. -

Forhåndspåmelding til stevnet ble også diskutert, men flertallet syntes arrangementet på Halsetløkka viste at dette var en god løsning. - Lokalisering av neste års Opeltreff begynte med en utfordring til den nye Molde-avdelingen, men det ble en hyggelig overraskelse da Bjørn Ragnar inviterte deltagerne til Haugaland og sa seg villig til å stå for arrangementet. -

Medlemsmatrikkelen ble etterlyst og John Otto lovte at den skulle være klar i løpet av høsten. Det ble en del diskusjon om format og bruk av bilder. Til slutt ba Olav Gjessing stevnekomiteen om å komme frem på scenen og rettet en hjertelig takk til Odd Arild Svartbekk, Kåre Svartbekk, Svenn Oskar Vanderås, Bjørn Nordseth, Terje Danielsen, Stein Hagesveen, Jan Erik Molde og de andre som hadde gjort dette treffet så vellykket. Deretter sendte Odd Arild deltagerne ut til grilling og kos i sommernatten. Knut Helbekkmo, sekretær