Årsmøte i lokalavdeling Trønderlag

Årsmøte i lokalavdeling Trønderlag

Publisert av Even Hagesveen den 06.02.23.

Årsmøte Opelregisteret avd. Trøndelag

Tirsdag 31.jan.2023
Sakliste.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Saker fra styret
7. Innkomne saker
8. Valg

For styret avd. Trøndelag
Roar Røssing
Leder

Referat fra årsmøte i Opelregisteret avd. Trøndelag
Sted: Sulland Trondheim

Fremmøtt: 12 medlemmer

Sakliste:
1. Innkalling og sakliste godkjent.
2. Valg av møteleder og sekretær.
Roar Røssing valgt som møteleder.
Morten E Husdal valgt som sekretær.
3. Årsmelding ble lest av Roar Røssing.
4. Regnskap godkjent.
5. Budsjett godkjent.
Kommentar til budsjettet:
For 2022 hadde man satt som mål å gå ut året med en beholdning
på ca.10.000,-.
Budsjettet for 2023 er også på ca.10.000,-. Men man ser at dette er
litt lav kassabeholdning, så det foreslås at man jobber mot en
kassabeholdning på ca.20.000,-.
Terje Danielsen kom med forslag på å opprette Vipps som et
hjelpemiddel for få inn mer inntekter ved slag av artikler etc.
Budsjettet står som fremlagt på årsmøte.
6. Saker fra styret, ingen.
7. Innkomne saker, ingen.
8. Valg, se eget vedlegg.

Etter at selve årsmøte var unnagjort, ble det servert pizza og brus. Etterpå
ble det servert kaffe og kake.
Noen tema ble diskutert under kaffen

Ett av temaene er fremtidig møtelokale for medlemsmøtene. Sulland er
ikke koblet til Opel, og det er av ren goodwill av Terje Moen (tidligere
Maskinagentur) at vi fortsatt har møtelokale. Det foreligger ingen alternativ
til møtelokale pr i dag.
Det ble og diskutert hvordan man skal få økt aktivitet/deltagelse i klubben.
Man har ikke en klar strategi på hvordan man kan oppnå dette. Et forslag er
å arrangere et landstreff igjen i Trøndelag.
Mål for vårtreff og høsttreff var og tema.
Roar Røssing tar kontakt med Soria Moria med tanke på høsttreff 2023.

Ellers så satt praten løst rundt bordene, med alt fra vitser (noen veldig
tørre) til mer bilrelatert emner.
Det ble solgt lodd for 1670,-
Vinnere i kveldens loddtrekning var Morten Røen (2), Steinar Rønning (2),
Helge Bekken (2) og Geir O. Tøndel (2).

Morten E Husdal
414 35 727

 

Innstilling fra Valgkomiteen 2023

 Leder Roar Røssing Velges for 1 år. Valgt!
 Nestleder Magne Høston Velges for 1 år. Valgt!
(nestleder velges for 2 år neste gang)
 Kasserer Terje Danielsen Velges for 2 år. Valgt!
 Sekretær Morten Husdal Velges for 1 år. Valgt!
(2år er normalt, men tar siste år for Jan Johansen)
 Styremedlem Steinar Rønning Velges for 2 år. Valgt!
 1. vara Torstein Aalby Velges for 1 år. Valgt!
 2. vara Gunnleif Myhre Velges for 1 år. Valgt!

Valgkomite:
Leder Jan Johansen Velges for 2 år. Valgt!

Svenn Oskar Wanderås Ikke på valg

For valgkomiteen

Steinar Røssing

 

 

Årsberetning Opelregisteret avd. Trøndelag

2022

2 Styremøter er avholdt, begge ganger hos Jan Erik Molde.
6 Medlemsmøter siden siste årsmøte.

22. februar på Maskinagentur.
29. mars besøk hos Reidar Konstad på Hovin.
26. april besøk hos Trøndelag Bildeler AS på Verdal.
30. august lånte vi klubbhuset til Veteranklubben på Fannrem.
25. oktober på Maskinagentur.
29. november Julemøte på Lykkja Kro.
Høsttreff hadde vi på Brekstad 24-25 september.
Landtreff på Savallen deltok en del i juni.

Ellers har mange av våre medlemmer deltatt på.
Onsdagstreff Soria Moria
Verdalsracet
Thamsløpet
Torsdagstreff i gata på Stjørdal
Opel Owners Club sine treff.
Frøya
Gardemoen

Også mange andre lokale og ikke så lokale treff og markeder.

Styret i 2022 har bestått av:
Leder. Roar Røssing
Nestleder. Magne Høston
Sekretær. Jan Johansen
Kasserer. Terje Danielsen
Styremedlem. Jan Erik Molde
1. vara. Torstein Aalbu
2. vara. Gunnleif Myhre

Valgkomite.
Leder. Steinar Rønning
Svenn Oskar Wanderås