Møtereferat Opelregisteret avdeling Romsdal

 

7.september 2006

 

Torsdag 7/9 var vi igjen samlet i Wiigmaskins lokaler til medlemsmøte i Opelregisterets avdeling Romsdal.

 

Denne gangen var vi 8 fremmøtte.

Vi skal stille ut biler på Skoftedagene i Malmefjorden den 9.september og

Der hadde vi det meste klart, med både diplomer og deltakerbevis.

Vi har ca. 15 biler som vi med sikkerhet vet kommer. Vi skal få kjøpt inn et partytelt som vi kan bruke til sånne formål.

Vi har også fått inn nye t-skjorter, capser og kaffekrus og vi solgte for 750 kroner på møtet.

Vi skal ha styremøte den 21/9 kl. 20 hjemme hos Torbjørn.

Saker som vi skal ta opp der må være innmeldt til Svein Magne eller Torbjørn

Innen den 20/9.

Vi snakket også om at vi skal fortsette med garasjetreff hjemme hos medlemmene på enkelte lørdager, neste garasjetreff blir annonsert på nettsiden

Så følg med der på hva som skal skje fremover.

Vi skal og prøve å få til dugnadskvelder, hvor vi tar i ett tak for hverandre

Med for eksempel: skruing på bil, rydding i garasje, delesortering og alt annet

Som medlemmene kan trenge en hjelpende hånd med.

Det vi også bli en liten dugnad med å få lagt inn strøm på klubblokalet i Malmedalen.

Torbjørn og Jan Trygve skal se på om vi skal arrangere ett lite julebord.

Årsmøte skal vi ha torsdag 2 november kl.20 hjemme hos Svein Magne Melsæter i Malmedalen.

Det er da valg på nestformann, 2 styremedlemmer og varamedlem.

Forslag sendes til undertegnede eller valgkomiteen ved Ole Ora eller Svein Magne Gustad.

 

 

Husk!

Neste medlemsmøte

Torsdag 5/10 kl. 17 på Wiigmaskin

Årsmøte

Torsdag 2/11 kl. 20 hjemme hos Svein Magne Melsæter

 

Opelhilsen fra

Svein Magne Melsæter

Formann Opelregisteret avd. Romsdal