Årsmøte Opelregisteret avdeling Romsdal  07.02.2008

 

Til stede på møte: Svein Magne Melsæter,  Egil Talstad , Aud Kari Misfjord, Terje Sylte, Kurt Arild Løvås, Tore Vederhus , Frank Vederhus , Ole Ora , Torbjørn Talstad , Per Ottar Krekvik  og Torgeir Melseter

                             

 

 

  1. Valg

Formann :                    Svein Magne Melsæter            gjenvalgt    (2 år )
Nestformann :               Torbjørn Talstad                                     (1 år)
Styremedlem :              Geir  Kolberg                                          (1 år)

                                   Torgeir Melseter                    gjenvalgt     (2 år )

                                   Kurt Arild  Løvaas                                    (1 år )
Vara :                          Svein Magne Gustad               gjenvalgt    (1 år )
Kasserer:                     Svein Magne Melsæter             gjenvalgt    (1 år )
Sekretær:                     Aud Kari Misfjord                                     (1 år)
Web:                           Svein Magne Melsæter             gjenvalgt    (1 år )
Valgkomité:                 Svein Magne Gustad                gjenvalgt    (2 år )
                                  Mindor Johansen.                                     (1 år ) 


Følgende andre saker ble diskutert.

 

  1. Kandidater til sentralstyret  er sent inn, Svein Magne Melsæter og Torbjørn Talstad er foreslått.
  2. Regnskapet for 2007 er i orden og vi har 10000 kr i kassa.
  3. Budsjett for 2008 er ordnet og sent inn.
  4. Årsberetning  for 2007 er skrevet og sent inn.
  5. Saker til årsmøte sentralt er sent inn.
  6. Møte datoer blir som før, den første torsdagen i måneden kl. 19 på låven i Malmedalen.
  7. Treff:  Torbjørn  skal sjekke ut mer om biltreff  i Elnesvågen i sommer der vi kan ha stand og stille ut biler. Det er også treff  i Stavanger til sommeren.

Ole Ora skal høre om det er mulighet for en tur til Åndalsnes og besøke Knut Tore Sylte som har verksted som han har gjort om til museum.

  1. Effekter:  Kurt Arild kom med noen kataloger fra spektrum der det er mulighet for å få laget nye. 

 

 

 

 

Referent : Aud Kari Misfjord