Utskrift
Kategori: Romsdal

Vi er cirka 100 medlemmer som er tilknyttet avdeling Romsdal. De fleste medlemmene har tilholdsted i Romsdalsregionen, men vi har også noen medlemmer fra Nordmøre og Sunnmøre. Vi har faste møter på Wiigmaskin i Molde, og vi har også ett lite møtelokale hjemme hos Svein Magne Melsæter i Malmedalen i Fræna kommune.
Bilde fra klubblokalet i Malmedalen.
f.v. Ole Ora, Steinar Slettom Dyrkorn, Geir Kolberg, Torbjørn Talstad,
John Barmen, Kurt Arild Løvaas, Andreas Løvaas.
Foto: Svein Magne Melsæter.Starten på Opelregisterets avdeling Romsdal var Torsdag 21. April 2005.

Da hadde Svein Magne Melsæter invitert til en uformell
prat om å starte en avdeling Romsdal for Opelregisteret.

De som møtte frem til denne uformelle praten var:
Geir Kolberg, Gjermund Lien,Torgeir Melseter,
Torbjørn Talstad og Svein Magne Melsæter.

Romsdal styret

f.v. Geir Kolberg, Svein Magne Melsæter, Torbjørn Talstad, Torgeir Melseter. Foto: Gjermund Lien.

Den 27. Mai 2005 var det offisielt åpningsmøte på Wiigmaskin i Molde
og Stian Ravatsbakk og John Otto Haugvaldstad fra Opelregisteret
var å åpnet lokalavdeling Romsdal.


Bilde fra åpningsmøtet 27. Mai 2005.  Foto: Svein Magne Melsæter.