Fra julemøtet 2007
 
 
Heidi Skogen og Tore Andre Hansen
 
 
 
 
 
 
 
Olav Gjessing er for tiden i Trøndelag...