Avdeling Mjøsa har nå laget side på Facebook.

Se Opelregisteret avd. Mjøsa